نماینده ایران ایرانی عربستان حجاج ایرانی

نماینده: ایران ایرانی عربستان حجاج ایرانی اخبار اجتماعی

امروز (پنج‌شنبه) آخر دور دو هفته‌ای فروش اوراق گواهی سپرده‌ای است که بانک مرکزی در قالب بسته سیاست‌های خود جهت کنترل بازار ارز به اجرا درآورد. 

مهلت رو به اتمام است

مهلت رو به اتمام است

عبارات مهم : بازار

امروز (پنج شنبه) آخر دور دو هفته ای فروش اوراق گواهی سپرده ای است که بانک مرکزی در قالب بسته سیاست های خود جهت کنترل بازار ارز به اجرا درآورد.

به گزارش ایسنا، با تشریح نوسان در بازار ارز و رسیدن قیمت ها تا مرز ۵۰۰۰ تومان و به دنبال آن انتقاداتی که به بانک مرکزی در رابطه با عدم کنترل بازار ارز وجود داشت، در نهایت این بانک بعد از مدت ها که از نوسان و بی ثباتی در بازار می گذشت، بسته سیاستی سه گانه ای را اعلام و به مرحله اجرا درآورد. در کنار انتشار اوراق گواهی سپرده ارزی و همچنین پیش فروش سکه، انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی نیز در دستور کار بانک ها قرار داده شد که سود ۲۰ درصدی را به متقاضیان تخصیص داده شده است می داد. از ۲۸ بهمن این بسته اجرایی شد و امروز همزمان با ۹ اسفندماه آخر وقت تعیین شده است جهت انتشار اوراق اعم از ارزی و ریالی است.

گزارش های میدانی و البته آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی نشان داد که در این مدت استقبال خوبی از اوراق گواهی ۲۰ درصدی شد، به هر حال سودی که پنج درصد بالاتر از سپرده های مدت دار بانکی بود، محلی جالب جهت مشتریان شبکه بانکی به حساب رفت. با این وجود اعلام بانک ها از این حکایت دارد که خرید، بیش از این که به جذب منابع تازه انجامیده باشد، موجب جابجایی حساب ها شده است هست. به طوری که مشتریان ترجیح داده اند حساب های سپرده مدت دار ۱۵ درصد خود را در بانک ها بسته و آن را به سپرده مدت دار ۲۰ درصد تبدیل کنند.

مهلت رو به اتمام است

با وجود این که آمار نهایی هنوز راجع به میزان فروش اوراق سپرده منتشر نشده ولی آمار هفته اول که مدیر کل بانک مرکزی از آن خبر داده بود نشان از فروش حدود ۱۰۰ هزار اوراق گواهی سپرده داشت که این میزان به طور حتم در هفته دوم و با زیاد کردن استقبال می تواند تا همین اندازه زیاد کردن پیدا کند. با توجه به بالاتر بودن سود سپرده ۲۰ درصدی نسبت به سود تسهیلات ۱۸ درصد هزینه های تحمیل شده است به بانک ها در این رابطه مورد تاکید بود که البته بانکها از بانک مرکزی ساختار ایجاد راهکاری جهت جبران این هزینه شدند. مدیر کل بانک مرکزی قول داده بود که بانک مرکزی هزینه های ناشی از اجرای طرح را تقبل می کند.

باید منتظر بود تا بانک مرکزی گزارشی تفصیلی از جریان انتشار اوراق سپرده اعم از ارزی و ریالی ارائه کرده و در رابطه با ابعاد آن و اثرگذاری بر کنترل بازار ارز و همچنین مشکلاتی که جهت بانک ها ایجاد شده است و راهکارهای حل و فصل آن منتشر کنند.

امروز (پنج‌شنبه) آخر دور دو هفته‌ای فروش اوراق گواهی سپرده‌ای است که بانک مرکزی در قالب بسته سیاست‌های خود جهت کنترل بازار ارز به اجرا درآورد. 

واژه های کلیدی: بازار | مرکزی | انتشار | سود سپرده | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs