نماینده ایران ایرانی عربستان حجاج ایرانی

نماینده: ایران ایرانی عربستان حجاج ایرانی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار بین الملل بسیاری از داعشی ها حتی نماز هم بلد نیستند/ داعش چگونه تروریست جذب می کند؟ ، گزارش شرکت ملل

دین این افراد نه بر اساس “معنویت” بلکه حول محور شکاف بین آنچه که عدالت و بی عدالتی می دانند، شکل گرفته است. 

بسیاری از داعشی ها حتی نماز هم بلد نیستند/ داعش چگونه تروریست جذب می کند؟ ، گزارش شرکت ملل

گزارش شرکت ملل: بسیاری از داعشی ها حتی نماز هم بلد نیستند/ داعش چگونه تروریست جذب می کند؟

عبارات مهم : سوریه

دین این افراد نه بر اساس “معنویت” بلکه حول محور شکاف بین آنچه که عدالت و بی عدالتی می دانند، شکل گرفته هست.

بر اساس یافته های یک گزارش “دفتر ضد تروریسم شرکت ملل”، بسیاری از ستیزه جویان داعش، سواد و آشنایی درستی راجع به اسلام ندارند.

به گزارش عصر کشور عزیزمان ایران به نقل از سی ان ان ترک، هفته گذشته دفترمبارزه با تروریسم شرکت ملل گزارشی مفصلی راجع به گروهی از ستیزه جویان خارجی جذب شده است به داعش و شرایط آنها منتشر کرد.

بسیاری از داعشی ها حتی نماز هم بلد نیستند/ داعش چگونه تروریست جذب می کند؟ ، گزارش شرکت ملل

این گزارش حاصل مصاحبه دو تن از کارشناسان این دفتر با ستیزه جویان خارجی جذب شده است به داعش در سوریه هست. کارشناسان با 42 مرد و 1 زن ستیزه هوا داعشی که از 12 کشور متفاوت خارج از سوریه جذب این گروه شده است اند، در زندان مصاحبه کرده اند.

این گزارش نتیجه مصاحبه مستقیم پروفسور “حامد السعید” از دانشگاه منچستر و “ریچارد بارت” کارشناس بریتانیایی تروریسم با 43 نفر است.

دین این افراد نه بر اساس “معنویت” بلکه حول محور شکاف بین آنچه که عدالت و بی عدالتی می دانند، شکل گرفته است. 

بر اساس این گزارش:

این افراد ادعا می کنند از مسلمانان دفاع می کنند، ولی هیچ اطلاعی از بسیاری از مباحث پایه ای و احکام اسلامی از جمله جهاد ندارند؛ حتی یک دعای راحت و نماز خواندن هم بلد نیستند. هیچ کدام از این افراد – در دوران کودکی- آموزش درستی ندیده و صاحب یک حرفه آشنا شده است نبودند. دین این افراد نه بر اساس معنویت بلکه حول محور شکاف بین آنچه که عدالت و بی عدالتی می دانند، شکل گرفته است.

بسیاری از داعشی ها حتی نماز هم بلد نیستند/ داعش چگونه تروریست جذب می کند؟ ، گزارش شرکت ملل

از 43 تروریست مصاحبه شده است 33 نفر از آنها مدتی بعد از ورود به سوریه تصمیم به خروج از این کشور گرفتند و 10 نفر از آنها نیز پیش از ورود به سوریه از سوی نهادهای امنیتی ردیابی و بازداشت شده است اند.

باورهای دینی این افراد نقش کمی در پیوستن آنها به داعش داشته هست. در برابر وعده های فریبنده اقتصادی از جمله دستمزد ماهانه بالا، مسکن و یا حتی ازدواج، از بااهمیت ترین محرک های این 43 نفر جهت پیوستن به داعش بوده است.

دین این افراد نه بر اساس “معنویت” بلکه حول محور شکاف بین آنچه که عدالت و بی عدالتی می دانند، شکل گرفته است. 

تمامی این افراد مصاحبه شده است ادعا می کردند به قصد تروریست شدن وارد سوریه نشده اند و بعد از بازگشت از سوریه نیز خود را ترویست محسوب نمی کنند بلکه تنها دستاورد سفر آنها به سوریه، دیدن آموزش های نظامی راحت از جمله کار با سلاح های آتشبار با تیرهای مشقی بوده هست.

بر خلاف آنچه که زیاد مردم فکر می کنند، ” اینترنت” به طور مستقل تاثیر کمتری در جذب این افراد به داعش داشته است و این افراد بعد از آنکه تصمیم خود را می گرفتند جهت تایید و تقویت تصمیم ارزش از اینترنت و اینترنت استفاده می کردند. این افراد زیاد در محفل های دوستانه از جمله در مساجد، زندان ها، مدارس، دانشگاه ها و محل کار جذب داعش شده است و تصمیم به پیوستن به این گروه تروریستی گرفته اند.

بسیاری از داعشی ها حتی نماز هم بلد نیستند/ داعش چگونه تروریست جذب می کند؟ ، گزارش شرکت ملل

بسیاری از این افراد بیکار، بی سواد، بزرگ شده است در شرایط فقر و محرومیت، بدون آشنایی درست از اسلام، مرد، بسیار جوان و حتی نوجوان، کودکان کار، اعتقاد به بی معنا بودن زندگی و در نهایت دارای کاستی های عمده ایدئولوژیک هستند.

بر اساس یافته های این گزارش: مدیریت نادرستی که توجهی به قانون ندارد، سیاست های تبعیض آمیز اجتماعی و محرومیت های سیاسی جوامع در کنار آزار و اذیت اعمال شده است از سوی مقامات امنیتی می تواند به ایجاد حس ناامیدی، خشم و دشمنی با دولت بینجامد و زمینه ای جهت پیوستن افراد به تروریست ها شود.

واژه های کلیدی: سوریه | تروریست | تروریست ها | گروه تروریستی | اخبار بین الملل

بسیاری از داعشی ها حتی نماز هم بلد نیستند/ داعش چگونه تروریست جذب می کند؟ ، گزارش شرکت ملل

بسیاری از داعشی ها حتی نماز هم بلد نیستند/ داعش چگونه تروریست جذب می کند؟ ، گزارش شرکت ملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs