نماینده ایران ایرانی عربستان حجاج ایرانی

نماینده: ایران ایرانی عربستان حجاج ایرانی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی درخواست مطهری جهت خارج شدن گزارش مربوط به جلوگیری از صحبت وی در مشهد از دستور کار مجلس

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش کمیسیون شوراها در مورد علل ممانعت از برگزاری صحبت من در مشهد مقدس بر قصور و کوتاهی دادستان مشهد تاکید دارد ولی جهت حفظ وق

درخواست مطهری جهت خارج شدن گزارش مربوط به جلوگیری از صحبت وی در مشهد از دستور کار مجلس

درخواست مطهری جهت خارج شدن گزارش مربوط به جلوگیری از صحبت وی در مشهد از دستور کار مجلس

عبارات مهم : کمیسیون

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش کمیسیون شوراها در مورد علل ممانعت از برگزاری صحبت من در مشهد مقدس بر قصور و کوتاهی دادستان مشهد تاکید دارد ولی جهت حفظ وقت مجلس، اصراری به قرائت آن در صحن علنی ندارم وهفته پیش درخواست از بین بردن عنوان از دستور کار مجلس را کردم.

به گزارش ایرنا، «علی مطهری» راجع به قرائت گزارش کمیسیون شوراها در مورد علل ممانعت از برگزاری صحبت وی در مشهد مقدس در صحن مجلس گفت: این گزارش براساس بند 7 ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس به وسیله کمیسیون شوراها و امور داخلی تهیه شده است که طبق این بند سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت هرکدام 15 دقیقه وقت دارند و شش نماینده نیز به قید قرعه هرکدام 5 دقیقه وقت اظهار نظر در این خصوص را دارند. در نتیجه یک ساعت وقت جلسه علنی مجلس گرفته می شود.

درخواست مطهری جهت خارج شدن گزارش مربوط به جلوگیری از صحبت وی در مشهد از دستور کار مجلس

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این گزارش آمده است که دادستان مشهد قصور و کوتاهی کرده هست، بیان کرد: علی رغم اینکه این گزارش به نفع من هست، جهت اینکه وقت مجلس گرفته نشود، هفته پیش درخواست کردم که این عنوان از دستور کار مجلس خارج شود.

به گزاش منزل ملت، نایب مدیر مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در هفته پیش نوبت به این عنوان نرسید. البته بعضی از دوستان گفته اند که امکان خروج آن نیست و با درخواست من نمی توان این عنوان را از دستور کار مجلس خارج کرد.

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش کمیسیون شوراها در مورد علل ممانعت از برگزاری صحبت من در مشهد مقدس بر قصور و کوتاهی دادستان مشهد تاکید دارد ولی جهت حفظ وق

مطهری گفت: باید ببینیم که مدیر جلسه در آن روز در خصوص این گزارش چه تصمیمی اتخاذ می کند.

واژه های کلیدی: کمیسیون | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs